Dokumenty

Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť na stavebné úpravy bytu Žiadosť na stavebné úpravy bytu
Súbor na stiahnutie

Info dokumenty

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru
Súbor na stiahnutie
Mesto Topoľčany – riešenie odchytu holubov na sídliskách Mesto Topoľčany – riešenie odchytu holubov na sídliskách
Súbor na stiahnutie
Zásahy do nosných konštrukcií Zásahy do nosných konštrukcií
Súbor na stiahnutie
Tabuľka s kategorizáciou zásahov do nosných konštrukcií Tabuľka s kategorizáciou zásahov do nosných konštrukcií
Súbor na stiahnutie
Výpočtová pomôcka KORADcalc 3.62 slúži pre jednoduchý výber panelových radiátorov Výpočtová pomôcka KORADcalc 3.62 slúži pre jednoduchý výber panelových radiátorov
Súbor na stiahnutie
emptyfile.pdf

Legislatíva

Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP aktuálne znenie od 1.2.2020 Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP aktuálne znenie od 1.2.2020
Súbor na stiahnutie
Zákon č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Zákon č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Súbor na stiahnutie
Vyhláška 240 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 21. marca 2016, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla ( účinnosť od 1. januára 2017) Vyhláška 240 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 21. marca 2016, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla ( účinnosť od 1. januára 2017)
Súbor na stiahnutie
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Súbor na stiahnutie
Zákon 115 z 30. marca 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020Z. z. Zákon 115 z 30. marca 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020Z. z.
Súbor na stiahnutie

Smernice

Organizačná štruktúra SBD Topoľčany Organizačná štruktúra SBD Topoľčany
Súbor na stiahnutie
Zásady ochrany osobných údajov Zásady ochrany osobných údajov
Súbor na stiahnutie
Domový poriadok Domový poriadok
Súbor na stiahnutie
Etický kódex Etický kódex
Súbor na stiahnutie
Smernica o spôsobe rozpočítania nákladov za plnenia spojené s užívaním bytov Smernica o spôsobe rozpočítania nákladov za plnenia spojené s užívaním bytov
Súbor na stiahnutie
Sadzobník poplatkov správcu nad rámec platnej Zmluvy o výkone správy Sadzobník poplatkov správcu nad rámec platnej Zmluvy o výkone správy
Súbor na stiahnutie
Požiarno-poplachové smernice Požiarno-poplachové smernice
Súbor na stiahnutie
Postup obstarávania Postup obstarávania
Súbor na stiahnutie
Zmluva o výkone správy Zmluva o výkone správy
Súbor na stiahnutie
Reklamačný poriadok Reklamačný poriadok
Súbor na stiahnutie

Stanovy - Rokovací - Volebný poriadok

Stanovy Stanovy
Súbor na stiahnutie
Volebný poriadok Volebný poriadok
Súbor na stiahnutie
Rokovací poriadok Rokovací poriadok
Súbor na stiahnutie

Máte záujem o naše služby?

Stránkové hodiny

Pondelok 7:30 - 15:00
Utorok 7:30 - 15:00 (Zákaznícke centrum)
Streda 7:30 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 15:00
Piatok 7:30 - 13:00
Obedná prestávka od 11:30 do 12:00