Správca SBD Topoľčany oznamuje
, že prostredníctvom zástupcov bytových domov žiada o upresnenie počtu osôb užívajúcich byt po mesiacoch 2021 v tlačive Osobomesiace, kde údaje o počte osôb potvrdí užívateľ bytu svojím podpisom v termíne do 14.01.2022. Tento údaj o počte osôb bude použitý len vo Vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu  za  rok 2021  za účelom rozpočítavania nákladov za elektrickú energiu spoločných priestorov. Upresnením osôb do vyúčtovania nedochádza k trvalej zmene osôb v našej databáze.  Pokiaľ užívateľ bytu potrebuje nahlásiť trvalú zmenu osôb: je potrebné doručiť písomnú žiadosť na Zákaznícke centrum SBD (zakaznicke.centrum@sbdtopolcany.sk) s priložením dôkazu o tejto zmene – napr. kópiu odhlasovacieho lístka z trvalého pobytu resp. čestné vyhlásenie. 
Ďakujeme vopred za spoluprácu.                                                    
                                                                             Ľudovít Magáth, v.r.    
                                                                          riaditeľ SBD Topoľčany

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stavebné bytové družstvo Topoľčany oznamuje, že  v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou  a  opatreniami prijatými uznesením Vlády  SR a  Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia koronavírusu, pozastavujeme osobné vybavovanie stránok v budove do odvolania. Vybavovanie stránok je zabezpečené prostredníctvom okienka na hlavných vchodových dverách, pracovníčkou klientskeho centra.  
Môžete   komunikovať aj  poštoutelefonicky - 038 532 32 42, mailom - zakaznicke.centrum@sbdtopolcany.sk. ,využiť aj poštovú schránku pri vstupe do budovy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na základe platnosti  Vyhlášky ÚVZ SR č. 264/2021  od 29.novembra 2021  do odvolania,  (za účelom dodržania režimu OTP je zamestnávateľ povinný vykonávať pravidelné kontroly tak, aby bola splnená podmienka vstupu len zamestnanca v režime OTP)  bude posunutý čas stránkových hodín každý pondelok na 8.00hod. z dôvodu testovania zamestnancov Stavebného bytového družstva Topoľčany na COVID-19. 
Ďakujeme za porozumenie.Máte záujem o naše služby?

Stránkové hodiny

Pondelok 7:30 - 15:00
Utorok 7:30 - 15:00 (Zákaznícke centrum)
Streda 7:30 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 15:00
Piatok 7:30 - 13:00
Obedná prestávka od 11:30 do 12:00