Súbor na stiahnutie Súbor na stiahnutie

Mesto Topoľčany, stavebný úrad zvolal pracovné stretnutie so správcami bytových domov mesta Topoľčany ohľadom dojednania spoločného postupu pri žiadostiach týkajúcich sa umiestňovania klimatizačných zariadeni v bytových domoch.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosti k vyúčtovaniu:

Súbor na stiahnutie - žiadosť zmena účtu, zaslanie preplatku na iný účet Súbor na stiahnutie - žiadosť zmena účtu, zaslanie preplatku na iný účet
Súbor na stiiahnutie - žiadosť preplatok poštovým E-poukazom Súbor na stiiahnutie - žiadosť preplatok poštovým E-poukazom
Súbor na stiahnutie - žiadosť ponechanie preplatku na konte Súbor na stiahnutie - žiadosť ponechanie preplatku na konte 

Máte záujem o naše služby?

Stránkové hodiny

Pondelok 7:30 - 15:00
Utorok 7:30 - 15:00 (Zákaznícke centrum)
Streda 7:30 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 15:00
Piatok 7:30 - 13:00
Obedná prestávka od 11:30 do 12:00