Sme správcom bytových domov

a zabezpečujeme komplexnú obnovu bytových domov - od prípravnej fázy až po ich kolaudáciu.

Služby SBD Topoľčany

Naše služby

Poskytujeme ekonomické a finančně služby (poistenie majetku a zodpovednosť za škodu, zabezpečenie úverov k modernizácii a iné), technické služby (údržba, oprava a modernizácia bytového domu, zabezpečenie dodávok energií, havarijná služba a iné), právne služby a poradenstvo.

PO SCHODOCHOd 1.7.2021 spoločnosť Anasoft spúšťa upgradeportálu "POSCHODOCH".  Ide o vynovený informačný portál služieb pre zákazníkov systému DOMUS, s napojením na údajovú databázu o užívateľoch bytov a nebytových priestorov.Webový portál  sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre ich užívateľov (vlastníkov alebo nájomcov). 

Kamerový systém

60. VÝROČIE ZALOŽENIA SBD TOPOĽČANY

Pred šesťdesiatimi rokmi  boli položené prvé základy bytového družstevníctva v Topoľčanoch. Stavebné bytové družstvo Topoľčany prešlo vývojom typickým pre bytové družstevníctvo na Slovensku, ktorý nie je konečný ani v súčasnej zložitej dobe. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou podieľali na jeho zrode a nášmu družstvu želáme, aby ďalej úspešne napredovalo ešte ďaľšie desaťročia.

Havarijná služba

INŠTALÁCIE  0903 750 075

VÝŤAHY 0903 766 398

ELEKTRO 0903 763 922

Telefónne číslo 0903 750 075  spoločnej havarijnej služby SBD Topoľčany a TOMA s.r.o.
Dispečing porúch DVS – 038 5326165

Máte záujem o naše služby?

Stránkové hodiny

Pondelok 7:30 - 15:00
Utorok 7:30 - 15:00 (Zákaznícke centrum)
Streda 7:30 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 15:00
Piatok 7:30 - 13:00
Obedná prestávka od 11:30 do 12:00