Sme správcom bytových domov

a zabezpečujeme komplexnú obnovu bytových domov - od prípravnej fázy až po ich kolaudáciu.

Služby SBD Topoľčany

Naše služby

Poskytujeme ekonomické a finančně služby (poistenie majetku a zodpovednosť za škodu, zabezpečenie úverov k modernizácii a iné), technické služby (údržba, oprava a modernizácia bytového domu, zabezpečenie dodávok energií, havarijná služba a iné), právne služby a poradenstvo.

01

Energetika - Poschodoch

Poschodoch

Webový portál  sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre ich užívateľov (vlastníkov alebo nájomcov). Údaje sú sprístupnené z informačného systému DOMUS, ktorý využíva aj naše družstvo pre správu bytových domov.

02

Kamerový systém

Kamerový systém

Sme prevádzkovateľom kamerového systému, ktorý využívame výlučne na účely bezpečnosti a ochrany majetku. Monitorovaný je len nevyhnutný priestor, ktorý neobmedzuje práva osôb na ich súkromie na pracovisku a v spoločných priestoroch, a ktorý je náležite označený.

03

Havarijná služba

INŠTALÁCIE  0903 750 075

VÝŤAHY 0903 766 398

ELEKTRO 0903 763 922

Telefónne číslo 0903 750 075  spoločnej havarijnej služby SBD Topoľčany a TOMA s.r.o.
Dispečing porúch DVS – 038 5326165

Máte záujem o naše služby?

Stránkové hodiny

Pondelok 7:30 - 15:00
Utorok 7:30 - 15:00 (Zákaznícke centrum)
Streda 7:30 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 15:00
Piatok 7:30 - 13:00
Obedná prestávka od 11:30 do 12:00