Sme správcom bytových domov

a zabezpečujeme komplexnú obnovu bytových domov - od prípravnej fázy až po ich kolaudáciu.

Služby SBD Topoľčany

Naše služby

Poskytujeme ekonomické a finančně služby (poistenie majetku a zodpovednosť za škodu, zabezpečenie úverov k modernizácii a iné), technické služby (údržba, oprava a modernizácia bytového domu, zabezpečenie dodávok energií, havarijná služba a iné), právne služby a poradenstvo.

PO SCHODOCH
Od 1.7.2021 spoločnosť Anasoft spúšťa upgradeportálu "POSCHODOCH".  Ide o vynovený informačný portál služieb pre zákazníkov systému DOMUS, s napojením na údajovú databázu o užívateľoch bytov a nebytových priestorov.Webový portál  sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre ich užívateľov (vlastníkov alebo nájomcov). 

Nová vyhláška 503/2022 Z.z.

Z účinnosťou od 1.1.2023 platí Vyhláška č. 503/2022 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla. Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla v znení vyhlášky č. 168/2021 Z. z.

Havarijná služba

INŠTALÁCIE  0903 750 075

VÝŤAHY 0903 766 398

ELEKTRO 0903 763 922

PORUCHA PLYN  SPP - 0850 111 727

Telefónne číslo 0903 750 075  spoločnej havarijnej služby SBD Topoľčany a TOMA s.r.o.
Dispečing porúch DVS – 038 5326165

Máte záujem o naše služby?

Stránkové hodiny

Pondelok 7:30 - 15:00
Utorok 7:30 - 15:00 (Zákaznícke centrum)
Streda 7:30 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 15:00
Piatok 7:30 - 13:00
Obedná prestávka od 11:30 do 12:00