Nový portál Poschodoch

Od 1.7.2021 spoločnosť Anasoft spúšťa upgradeportálu "POSCHODOCH".  Ide o vynovený informačný portál služieb pre zákazníkov systému DOMUS, s napojením na údajovú databázu o užívateľoch bytov a nebytových priestorov.

Webový portál  sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre ich užívateľov (vlastníkov alebo nájomcov). 

Údaje sú sprístupnené z informačného systému DOMUS, ktorý využíva aj naše družstvo pre správu bytových domov. Každý užívateľ prihlásený na webportál má prístup k prezeraniu výstupných zostáv za svoje byty a nebytové priestory. Priamo z pohodlia domova je možnosť získať informácie o aktuálnom zálohovom predpise, zrealizovaných platbách, upomienkach, ročnom vyúčtovaní  a o ďalších informáciách. 

Prihlasovanie do portálu sa vykonáva pomocou prístupového loginu a hesla na stránke www.poschodoch.sk/login. Registrácia prebieha štandardným spôsobom cez menu registrácia. Potrebný registračný kód si nájdete na prvej strane dole, v doručenom ročnom vyúčtovaní nákladov za byt rok 2020.

↓ Kliknite na obrázok 

Máte záujem o naše služby?

Stránkové hodiny

Pondelok 7:30 - 15:00
Utorok 7:30 - 15:00 (Zákaznícke centrum)
Streda 7:30 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 15:00
Piatok 7:30 - 13:00
Obedná prestávka od 11:30 do 12:00