Kontakt

 

Riaditeľ:

Mobil - 0911 658 436

Email:  riaditel@sbdtopolcany.sk

Sekretariát riaditeľa:

Tel./Fax 038 532 32 45

Email:  sekretariat@sbdtopolcany.sk

Vedúca ekonomického úseku:

Tel. 038 532 32 44

Email:  silvia.mrizova@sbdtopolcany.sk

Zákaznícke centrum:

Tel. 038 532 32 42

 

Technické oddelenie:

Tel. 038 532 32 43

 

Technik, stavebný dozor

Mobil. 0903 219 816

Email: ludovit.hruska@sbdtopolcany.sk

Technik

Mobil: 0903 231 869

Email: vladimir.novy@sbdtopolcany.sk

Naša adresa:    Stavebné bytové družstvo Topoľčany, Mojmírova 2,

955 01 Topoľčany, PO BOX 76

e-mail:   sekretariat@sbdtopolcany.sk

Bankové spojenie: VÚB Topoľčany 

číslo účtu: SK 4002000000000002118192

IČO: 00174840
IČ DPH SK2021315241
OR Dr. 276/N
 

 

Prihlásenie