Dodávatelia

Dodávatelia energií pre SBD Topoľčany

  • Toma s.r.o. Gorkého 2019 Topoľčany - dodávka tepla a TÚV:  dispečing: 038 532 61 56
  • Západoslovenská energetika a.s. Čulenova 6 Bratislava - dodanie elektrickej energie havárie: 0850 111 555
  • Slovenský plynárenský priemysel a.s Pieskova 32 Nitra - dodanie plynu havárie: 037 691 23 92
  • Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Továrnická 2208 Topoľčany - dodanie studenej vody havárie: 038 522 30 65

Prihlásenie