Bankové účty domov

VLASTNÍCI

ID ULICA Číslo OBEC    ČÍSLO  ÚČTU
101 Streďanská         1530 Topoľčany SK40 7500 0000 0040 2240 0855
102 Streďanská         1531 Topoľčany SK17 7500 0000 0040 2240 0687
103 Tríbečská           1542 Topoľčany SK10 7500 0000 0040 2240 0425
104 Bernolákova       1504 Topoľčany SK04 7500 0000 0040 1250 7309
105 Železničiarska     402 Topoľčany SK18 7500 0000 0040 2240 0281
106 Puškinova          1494 Topoľčany SK14 7500 0000 0040 2240 1129
107 V. Beniaka          1458 Topoľčany SK30 7500 0000 0040 2071 2847
108 Krušovská          1631 Topoľčany SK54 7500 0000 0040 2110 4392
109 Krušovská        1636 Topoľčany SK34 5200 0000 0000 1005 3106
110 Krušovská          1645 Topoľčany SK11 7500 0000 0040 2241 4472
111 Krušovská          1645 Topoľčany SK87 5200 0000 0000 1005 3122
112 Streďanská         1764 Topoľčany SK95 7500 0000 0040 2241 5870
113 Streďanská         1790 Topoľčany SK66 7500 0000 0040 2241 6101
114 Krušovská          1859 Topoľčany SK06 7500 0000 0040 2241 7278
115 Skýcovská          1683 Topoľčany SK68 5200 0000 0000 1005 3173
116 Kpt. Žalmana       1715 Topoľčany SK30 7500 0000 0040 2241 7622
117 K. Kuzmányho     1596 Topoľčany SK61 5200 0000 0000 1005 3202
118 K. Kuzmányho     1582 Topoľčany SK04 7500 0000 0040 2241 7702
119 K. Kuzmányho     1603 Topoľčany SK81 7500 0000 0040 2241 7868
120 Gogoľova            1888 Topoľčany SK64 5200 0000 0000 1005 3245
121 Gogoľova            1899 Topoľčany SK58 7500 0000 0040 1764 2681
122 B. Němcovej       1905 Topoľčany SK67 5200 0000 0000 1005 3288
123 B. Němcovej       1907 Topoľčany SK06 7500 0000 0040 1764 3617
124 Podjavorinskej     1961 Topoľčany SK82 5200 0000 0000 1005 3309
125 Podjavorinskej     1973 Topoľčany SK60 5200 0000 0000 1005 3317
126 Clementisova      2006 Topoľčany SK27 7500 0000 0040 2242 3205
128 Krušovská           2050 Topoľčany SK09 7500 0000 0040 2242 3141
129 Bernolákova        2037 Topoľčany SK28 7500 0000 0040 0871 8445
130 Bernolákova        2070 Topoľčany SK12 5200 0000 0000 1005 3405
131 J. Matušku          2139 Topoľčany SK06 7500 0000 0040 2110 4480
132 J. Matušku          2139 Topoľčany SK75 7500 0000 0040 2110 4499
133 P.O. Hviezdoslava   2169 Topoľčany SK90 5200 0000 0000 1005 3456
134 J. Matušku          2178 Topoľčany SK14 7500 0000 0040 2126 5647
135 J. Matušku          2234 Topoľčany SK24 5200 0000 0000 1005 3480
136 J. Matušku          2234 Topoľčany SK93 5200 0000 0000 1005 3499
137 Tríbečská            2275 Topoľčany SK86 5200 0000 0000 1005 3528
138 P.O. Hviezdoslava   2270 Topoľčany SK35 7500 0000 0040 2242 3061
139 Krušovská           2301 Topoľčany SK72 7500 0000 0040 2197 2800
140 Krušovská           2302 Topoľčany SK49 7500 0000 0040 2110 4288
141 Krušovská           2285 Topoľčany SK56 7500 0000 0040 2242 2974
142 J. Jesenského     2296 Topoľčany SK15 7500 0000 0040 2075 5409
143 P.O. Hviezdoslava   2324 Topoľčany SK13 7500 0000 0040 2242 4718
144 P.O. Hviezdoslava   2324 Topoľčany SK22 7500 0000 0040 2242 4750
145 P.O. Hviezdoslava   2331 Topoľčany SK71 5200 0000 0000 1005 3798
146 P.O. Hviezdoslava   2306 Topoľčany SK17 5200 0000 0000 1005 3800
147 M.A. Bazovského    2345 Topoľčany SK12 7500 0000 0040 2045 1368
148 M.A. Bazovského    2348 Topoľčany SK64 5200 0000 0000 1005 3827
149 M.A. Bazovského    2351 Topoľčany SK42 7500 0000 0040 1859 0756
150 M.A. Bazovského    2351 Topoľčany SK72 7500 0000 0040 2000 2730
151 M.A. Bazovského    2355 Topoľčany SK05 7500 0000 0040 2242 9906
152 M.A. Bazovského    2355 Topoľčany SK38 5200 0000 0000 1005 3907
153 D.Jurkoviča            2362 Topoľčany SK30 7500 0000 0040 2037 2571
154 M.A. Bazovského    2360  Topoľčany SK91 5200 0000 0000 1005 3923
155 D. Jurkoviča           2404 Topoľčany SK69 5200 0000 0000 1005 3931
156 D. Jurkoviča           2407 Topoľčany SK94 5200 0000 0000 1005 3966
157 M. Benku               2423 Topoľčany SK87 7500 0000 0040 2241 9118
158 M. Benku               2462 Topoľčany SK60 7500 0000 0040 2239 5742
159 M. Benku               2430 Topoľčany SK89 7500 0000 0040 2000 4461
160 M. Benku               2430 Topoľčany SK70 5200 0000 0000 1005 4010
161 D. Jurkoviča           2399 Topoľčany SK38 7500 0000 0040 2045 1579
162 D. Jurkoviča           2489 Topoľčany SK95 5200 0000 0000 1005 4045
163 Ľ. Fullu                  2495  Topoľčany SK73 7500 0000 0040 0856 5442
164 Ľ. Fullu                  2517 Topoľčany SK86 7500 0000 0040 2241 8457
165 Ľ. Fullu                  2526 Topoľčany SK51 7500 0000 0040 2241 9572
166 Ľ. Fullu                  2566 Topoľčany SK22 7500 0000 0040 2241 9900
167 Streďanská            2661 Topoľčany SK26 7500 0000 0040 2242 0119
168 Streďanská            2661 Topoľčany SK39 7500 0000 0040 2242 0370
169 J. Alexyho             2700 Topoľčany SK79 7500 0000 0040 2242 0717
170 J. Alexyho             2704 Topoľčany SK61 7500 0000 0040 2242 0944
171 Streďanská           2731 Topoľčany SK40 7500 0000 0040 2242 1031
172 Streďanská            2731 Topoľčany SK15 7500 0000 0040 1425 3111
173 Rastislavova          2244 Topoľčany SK08 7500 0000 0040 1351 3321
174 Sedmikrásková      2320 Topoľčany SK74 7500 0000 0040 2242 2456
175 Sedmikrásková      2320 Topoľčany SK97 7500 0000 0040 0909 1429
176 Sedmikrásková       2336 Topoľčany SK84 7500 0000 0040 2242 1306
177 Továrniky                344 Topoľčany SK62 7500 0000 0040 2242 1314
179 M.R. Štefánika        189 Bošany SK70 5200 0000 0000 1005 4301
181 J. Kráľa                   663 Bošany SK20 5200 0000 0000 1005 4328
182 Komenského            665 Bošany SK95 5200 0000 0000 1005 4336
183 Komenského            666 Bošany SK73 5200 0000 0000 1005 4344
184 Komenského            667 Bošany SK51 5200 0000 0000 1005 4352
185 J. Kráľa                    916 Bošany SK29 5200 0000 0000 1005 4360
188 J. Kráľa                   921 Bošany SK25 5200 0000 0000 1005 4432
189 J. Kraľa                   922 Bošany SK03 5200 0000 0000 1005 4440
190 Chynorany                191 Chynorany SK72 5200 0000 0000 1005 4459
191 Chynorany                192 Chynorany SK89 7500 0000 0040 2242 1410
193 J. Kráľa                    928 Bošany SK81 5200 0000 0000 1005 4491
194 P.O. Hviezdoslava     2773 Topoľčany SK17 7500 0000 0040 2242 1445
196 Palárikova                 2783 Topoľčany SK20 7500 0000 0040 2242 1488
197 Palárikova                 2785 Topoľčany SK95 7500 0000 0040 2242 1496
198 Palárikova                 2786 Topoľčany SK58 7500 0000 0040 2045 1122
201 Šalgovce                   180 Šalgovce SK52 7500 0000 0040 2242 2464
204 Palárikova                 2787 Topoľčany SK30 7500 0000 0040 2242 2472
205 Palkovičova               2807 Topoľčany SK08 7500 0000 0040 2242 2480
206 Šafárikova                 2817 Topoľčany SK61 7500 0000 0040 2242 9965
208 Palkovičova               2833 Topoľčany SK23 7500 0000 0040 2243 0552
209 B. Němcovej             1906 Topoľčany SK77 5200 0000 0000 1005 5339
210 Palkovičova               4087 Topoľčany SK72 7500 0000 0040 2243 0640
211 Clementisova            1981 Topoľčany SK20 7500 0000 0040 2243 0800
212 Šalgovce                    114 Šalgovce SK41 7500 0000 0040 2243 0907
213 Šalgovce                   111 Šalgovce SK75 7500 0000 0040 2243 0974
214 J. Matušku                  2800 Topoľčany SK54 7500 0000 0040 2243 1061
215 Školská                    447 Žabokreky n/N SK17 7500 0000 0040 0887 5977
219 Rastislavova  2244/23 Topoľčany SK58 5200 0000 0000 1511 0739 
221 Lúčna                     210/9 Chynorany SK53 7500 0000 0040 2243 4959

 ÚČTY SBD TOPOĽČANY  PRE  NÁJOMNÍKOV 

VÚB Topoľčany          SK40 0200 0000 0000 0211 8192    
OTP Banka        SK55 5200 0000 0000 0046 6994
Poštová banka        SK28 6500 0000 0000 2018 7490
Slovenská sporiteľňa        SK78 0900 0000 0002 6132 5620
Tatra Banka        SK69 1100 0000 0026 2477 2120
ČSOB        SK47 7500 0000 0005 1149 2713
TOPlist

Prihlásenie